Česká společnost ornitologická je dobrovolné zájmové sdružení profesionálních pracovníků i amatérů zabývajících se výzkumem a ochranou ptáků, zájemců o pozorování ptáků a milovníků přírody.

AKTUÁLNĚ:

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY

picPraha, 22. dubna 2015. Pro některé ptáky, například pro letošního ptáka roku potápku černokrkou, je životně důležitá průhlednost vody. Pokud je voda zakalená, těžko najdou potravu, protože ji jednoduše nevidí. Jak je to u nás s průhledností vody v rybnících se rozhodla zjistit Česká společnost ornitologická. Vyhlašuje proto celostátní akci pro veřejnost zaměřenou na měření průhlednosti vody. Podrobné informace jsou na voda.birds.cz.

picÚbytek ptáků a biodiverzity zemědělské krajiny je jedním z největších problémů naší přírody. Právě o pochopení historických souvislostí vývoje zemědělství, významu ochrany ptáků pro udržitelné vužívání krajiny z pohledu samotného člověka a představení možností, jak v krajině hospodařit s ohledem na ostatní živé organismy, je výukový program pro studenty zemědělských škol, který vznikl v rámci projektu Možnosti ochrany ptáků a biodiverzity v rámci současné zemědělské praxe.

picJaroměř, 21. dubna 2015. Ptačí park Josefovské louky, rezervace, kde Česká společnost ornitologická obnovuje bohatou mokřadní krajinu, překypuje životem. Řízené zavlažování funguje a z dříve nezajímavé tuctové krajiny se stává přírodní ráj lákající nejen ptáky, ale i jejich pozorovatele.

picPrávě před nastupujícím jarem byla dokončena první pozorovatelna na Josefovských loukách, kterou financoval Královéhradecký kraj. Stále ještě voní modřínem, z kterého je vyrobena, a již má za sebou zatěžkávací zkoušku. Totiž premiérovou návštěvu v podobě dobrovolníků, kteří přišli uklízet ptačí park v rámci druhého ročníku akce Ukliďme svět na Josefovských loukách.

Praha, 7. dubna 2015. Průhledné úseky protihlukových stěn podél rušných komunikací nadále představují pro tisíce ptáků smrtelné nebezpečí. Polepy černými siluetami se ukázaly jako neúčinné, přesto se dál k zabezpečení stěn používají. Situace se však díky spolupráci ornitologů se správci komunikací postupně zlepšuje. Skutečně bezpečných stěn tak přibývá.

Následující ...


    © Česká společnost ornitologická 2002-2015
    Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791