Česká společnost ornitologická je dobrovolné zájmové sdružení profesionálních pracovníků i amatérů zabývajících se výzkumem a ochranou ptáků, zájemců o pozorování ptáků a milovníků přírody.

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY

Kategorie: Akce a kampaně

Začátkem září se v německém Halle konala tradiční ornitologická konference Evropské rady pro sčítání ptáků (European Bird Census Council, EBCC). Na konferenci zavítalo více jak 250 ornitologů z celého světa s cílem sdělit nové znalosti o sčítání, výzkumu a ochraně ptáků v různých typech ekosystémů. Významnou část programu konference tvořily tři projekty pod vedením EBCC, Celoevropský monitoring běžných druhů ptáků (PECBMS), Druhý hnízdní atlas ptáků Evropy (EBBA2) a EuroBird Potral (EBP), které mohou probíhat především díky terénní práci tisíců dobrovolníků napříč Evropou. Česká společnost ornitologická (ČSO) se od začátku podílí na koordinaci a vedení dvou z výše zmíněných projektů – PECBMS a EBBA2.

picTradiční Festival ptactva se letos uskuteční v sobotu 1. října. Sraz je u rybníka ve Starém Plese v 8 hodin.

Kategorie: Akce a kampaně

picPokud ještě nemáte program na konec září, pojeďte s ČSO pozorovat podzimní tah ptáků k Watovému moři. Máme ještě pár volných míst!

Praha, 12. září 2016. Podle aktuálního průzkumu koalice neziskových organizací Za snadné dárcovství se 73 % obyvatel České republiky setkalo s problémy spojenými s dědictvím. Závěť pak ve velké míře považují za rozumnou prevenci případných sporů mezi pozůstalými. Odkaz na dobročinnost schvaluje asi 30 % lidí a dary odkázané neziskovým organizacím každoročně narůstají. Nejvíce se pro odkaz v závěti na dobročinné účely rozhodují dárci, kteří už za života přispívali vybraným organizacím.

picZatímco vyjednavači ČSO nezaháleli a dovedli k podpisu tři nové kupní smlouvy, Český rozhlas Plus uvedl koncem srpna reportáž s Břeňkem Michálkem a Davidem Čípem přímo z Josefovských luk.

Kategorie: Festival ptactva

picPrvní říjnový víkend (letos připadá na 1. a 2. 10.) je již tradičně zasvěcen Festivalu ptactva. Během něho organizují ornitologové z České společnosti ornitologické pro veřejnost vycházky do přírody spojené s pozorováním ptáků a dalším doprovodným programem.

Udělejte si čas a pojďte s námi pozorovat ptáky do podzimní přírody!

Následující ...