Česká společnost ornitologická je dobrovolné zájmové sdružení profesionálních pracovníků i amatérů zabývajících se výzkumem a ochranou ptáků, zájemců o pozorování ptáků a milovníků přírody.

AKTUÁLNĚ:

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY

picKlimkovice, Praha, 4. května 2015. Od poloviny dubna se k nám vracejí rorýsi. Zachytit jejich časný přílet se podařilo žákům 6.B ze ZŠ Klimkovice. Jelikož škola nedávno vyvěsila pro rorýse budky, zanesením svého pozorování na stránky Jaro ožívá www.springalive.net se stala první letošní Rorýsí školou. Tou se může stát každá škola, která aktivně chrání stávající kolonii rorýsů nebo vyvěsí budky pro vznik kolonie nové. V minulých třech letech Česká společnost ornitologická udělila titul Rorýsí škola již 18ti školám, ZŠ Klimkovice jsou tedy devatenáctí.

V časopise Sedmá generace (číslo 2/2015) právě vyšel rozhovor s ornitologem a čestným členem ČSO, Karlem Hudcem. Naleznete jej zde.

picPraha, 22. dubna 2015. Pro některé ptáky, například pro letošního ptáka roku potápku černokrkou, je životně důležitá průhlednost vody. Pokud je voda zakalená, těžko najdou potravu, protože ji jednoduše nevidí. Jak je to u nás s průhledností vody v rybnících se rozhodla zjistit Česká společnost ornitologická. Vyhlašuje proto celostátní akci pro veřejnost zaměřenou na měření průhlednosti vody. Podrobné informace jsou na voda.birds.cz.

picÚbytek ptáků a biodiverzity zemědělské krajiny je jedním z největších problémů naší přírody. Právě o pochopení historických souvislostí vývoje zemědělství, významu ochrany ptáků pro udržitelné vužívání krajiny z pohledu samotného člověka a představení možností, jak v krajině hospodařit s ohledem na ostatní živé organismy, je výukový program pro studenty zemědělských škol, který vznikl v rámci projektu Možnosti ochrany ptáků a biodiverzity v rámci současné zemědělské praxe.

picJaroměř, 21. dubna 2015. Ptačí park Josefovské louky, rezervace, kde Česká společnost ornitologická obnovuje bohatou mokřadní krajinu, překypuje životem. Řízené zavlažování funguje a z dříve nezajímavé tuctové krajiny se stává přírodní ráj lákající nejen ptáky, ale i jejich pozorovatele.

picPrávě před nastupujícím jarem byla dokončena první pozorovatelna na Josefovských loukách, kterou financoval Královéhradecký kraj. Stále ještě voní modřínem, z kterého je vyrobena, a již má za sebou zatěžkávací zkoušku. Totiž premiérovou návštěvu v podobě dobrovolníků, kteří přišli uklízet ptačí park v rámci druhého ročníku akce Ukliďme svět na Josefovských loukách.

Následující ...


    © Česká společnost ornitologická 2002-2015
    Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791