Česká společnost ornitologická je dobrovolné zájmové sdružení profesionálních pracovníků i amatérů zabývajících se výzkumem a ochranou ptáků, zájemců o pozorování ptáků a milovníků přírody.

AKTUÁLNĚ:

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY

Praha, 22. března 2015. Během uplynulého víkendu dorazily do Česka první vlaštovky! První pozorování se objevila v sobotu 21. března ve Faunistické databázi České společnosti ornitologické avif.birds.cz. Tu první pozorovali členové ČSO včera dopoledne ve Františkových Lázních, odpoledne se druhá vlaštovka objevila u Kněžických rybníků na Žatecku.

Od letošního roku mohou zemědělci vstupovat do nového agroenvironmentálního opatření na ochranu hnízdišť čejky chocholaté na orné půdě. Samotné opatření přitom nebude sloužit jen čejce, ale budou z něho profitovat i další rostlinné a živočišné druhy zemědělské krajiny. Návrh vhodných lokalit by nebylo možné zpracovat bez zapojení více než 300 mapovatelů, kteří od roku 2012 do speciální databáze doplnili už více než 3200 originálních záznamů o hnízdním výskytu čejek z celé České republiky. Chtěl bych proto poděkovat všem, kteří se do mapování doposud zapojili nebo se na to chystají od letošního roce. Důvodů, proč má smysl mapovat čejku i v roce 2015, je totiž celá řada.

Přerov, 17. 3. 2015. Česká společnost ornitologická (ČSO) představila na Střední zemědělské škole v Přerově nový výukový program, zaměřený na ochranu ptáků zemědělské krajiny. Studenti se seznámili s koroptví polní, čejkou chocholatou, skřivanem polním a dalšími typickými ptačími druhy zemědělské krajiny, kterých při současném zemědělském hospodaření stále ubývá. Současně se dozvěděli, jak mohou ptákům pomoci zemědělské dotace nebo drobné změny v hospodaření.
Akce probíhá ve spolupráci s Moravským ornitologickým spolkem a byla podpořena z Programu švýcarsko-české spolupráce.

Sraz dobrovolníků, kteří pomohou s jarním úklidem Josefovských luk, bude v sobotu 28. března v 9 hodin u Poklasného mlýna. Viz pozvánka.

Praha, 11. března 2015. Česká společnost ornitologická vyhlásila dnes výtvarnou soutěž „Ptačí zahrada“. Zúčastnit se může každý do 16 let věku, kdo zároveň do 21. června 2015 zadá svá první pozorování stěhovavých ptáků na www.springalive.net. Na výherce čeká dalekohled firmy Opticron, předplatné časopisu Naše příroda, zpívající plyšoví ptáci a další zajímavé ceny. Soutěž je součástí mezinárodního programu Jaro ožívá, jehož se účastní děti z 54 zemí Evropy a Afriky.

Kategorie: Akce a kampaně

Hlavní termín Vítání ptačího zpěvu připadá v letošním roce na víkend 2.–3. května. Všechny organizátory vycházek velmi prosíme o nahlášení data, hodiny a místa srazu, přibližného programu a kontaktů na organizátory sekretariátu ČSO (777 330 355, dobruskabirdlife.cz) nejpozději do 31. 3. 2015.

Následující ...

    © Česká společnost ornitologická 2002-2014
    Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791