Česká společnost ornitologická je dobrovolné zájmové sdružení profesionálních pracovníků i amatérů zabývajících se výzkumem a ochranou ptáků, zájemců o pozorování ptáků a milovníků přírody.

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY

Kategorie: Info pro členy

Jarní členská schůze ČSO se uskuteční v sobotu 12. března 2016 od 10 hodin v sále ZŠ U Vršovického nádraží 1, Praha 10 (budova naproti železniční stanici Praha-Vršovice). V případě, že se do půl hodiny po začátku nesejde nadpoloviční většina členů, začíná od 10:31 náhradní členská schůze.

Praha, 2. února 2016. Dnes si na celém světě připomínáme Světový den mokřadů. Ten označuje datum podepsání Úmluvy o mokřadech, majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva, nazývané také Ramsarská úmluva. Při této příležitosti připravila Česká společnost ornitologická sérii vycházek a přednášek zaměřenou na poznávání vodních druhů ptáků a význam našich mokřadů pro jejich zimování a tah.

Kategorie: Akce a kampaně

Po několikaleté proluce se letos opět uskuteční ornitologický kurz ČSO. V termínu 27. 4. až 1. 5. proběhne na Mohelenském mlýně poblíž známé Mohelenské hadcové stepi.

Kategorie: SOVDS

Pravidelné setkání SOVDS se uskuteční v sobotu 6. února, tradičně na ornitologické stanici v Přerově od 10 hodin. Srdečně jsou zváni nejen členové skupiny, ale všichni zájemci o problematiku ochrany a výzkumu dravců a sov.

picAktuální novinky z Josefovských luk snad potěší všechny, kdo přispěli na výkupy pozemků na konci minulého a na začátku tohoto roku. Do vlastnictví ČSO přibyla ideální polovina pozemků o rozloze téměř dva hektary, stržení drnu vytvoří další potravní stanoviště pro bahňáky a i v zimě je na loukách živo — zimují zde minimálně dvě pustovky.

picPřinášíme seznam akcí plánovaných na letošní rok, aby si všichni zájemci o návštěvu Josefovských luk mohli cestu včas naplánovat.

Následující ...


    © Česká společnost ornitologická 2002-2015
    Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791