Zde se nacházíte: Home > Akce a kampaně
Podkategorie:

Článek: Sledujte hnízdění čápů bílých!

Čáp bílý je oblíbený, známý a po celé republice rozšířený druh. I přesto, že je velký, nápadný a hnízdí většinou blízko lidí, nemáme často o výsledcích hnízdění dostatek informací. Doufáme, že se to podaří se zapojením veřejnosti napravit. Na novém čapím webu, nebo na těch, které již fungují, se můžete o hnízdění čápů dozvědět více a můžete také poskytnout Vaše pozorování. Určitě to stojí za to.

Rychlá navigace

Vložit pozorování čápů na hnízdě!

Přehled všech pozorování čápů

O čápovi a jeho ochraně

Mapování čápů

Jak na to v terénu?

O čápovi a jeho ochraně

Čáp bílý (Ciconia ciconia) patří bezesporu mezi naše nejznámější a také nejoblíbenější druhy ptáků. Váže se k němu řada pranostik, lidových rčení i pověr. Hnízdo na vsi bývá často středem „života“ obce. I přes svoji oblibu patří čáp mezi ohrožené ptačí druhy naší krajiny. Na základě údajů z atlasů hnízdního rozšíření ptáků ČR je zjevné, že početnost čápa bílého pomalu, ale vytrvale narůstá. Tento nárůst ale není rovnoměrný po celém území Česka, naopak v některých oblastech dochází k poklesu počtu obsazených hnízd. Zřejmě nejdůležitějším prvkem ovlivňujícím hnízdní početnost čápů bílých je intenzivní využívání krajiny. Vysušením podmáčených luk, scelením pozemků na velké lány, intenzivním strojovým kosením atp. čápi často přichází o vhodná loviště a následně i opouští hnízdiště.

Čáp bílý je vázaný na otevřenou, lidmi udržovanou a silně ovlivňovanou krajinu. Při dostatku informací o změnách jeho početnosti v jednotlivých oblastech ho následně můžeme použít jako dobrý indikační druh změn v krajině. Naše krajina se stále mění, v minulosti proběhlo velkoplošné vysušení podmáčených luk, řada pozemků byla scelena a zemědělské plochy jsou obhospodařovány čím dál výkonnější technikou. Kombinací těchto a dalších faktorů dochází k poklesu přírodní rozmanitosti běžné zemědělské krajiny. To má negativní vliv i na čápa bílého. Na řadě míst už čápi nenacházejí dostatek potravy, aby mohli hnízdit. Naopak místy se podmínky pro čápi bílé zlepšují, obzvláště ve vyšších polohách byla zatravněna řada polí, rozšiřuje se pastva atd. Pokud budeme mít kvalitní a detailní informace o hnízdních hustotách a úspěšnosti hnízdění čápů bílých v jednotlivých oblastech v průběhu let, můžeme tato data použít jako podklad pro zlepšení situace tam, kde to bude nejvíc potřeba.

Čápy ohrožují i jiné faktory, například nebezpečné sloupy vysokého napětí v okolí hnízda či jednotlivci, jimž čapí hnízda vadí. I zaznamenání takovýchto údajů je velmi cenné.


Mapování čápů

Sledování hnízdišť čápů bílých má v Česku dlouhou tradici. Až do roku 2004 bylo prováděno každoroční detailní sledování hnízdících párů čápů i neobsazených hnízd, které řídil pan Bohumil Rejman. I dnes jsou některé oblasti pečlivě sledovány, jak se můžete přesvědčit na specializovaných stránkách následujících regionů:

.

Čápi bílí jsou ale sledováni i na celoevropské úrovni. Každých 10 let je prováděno celoevropské sčítání hnízdní populace a jedno takové proběhne již v roce 2014.


Jak na to?

Sledování čápů bílých se může stát celoživotním nenáročným koníčkem, obzvláště pokud bydlíte, pracujete či se rekreujete v blízkosti nějakého čapího hnízda. Stejně tak ale můžete zadávat údaje z oblastí, které navštěvujete nepravidelně. Každý pravdivý údaj má vysokou hodnotu. Zadání údajů do databáze je časově nenáročné, hodnota těchto údajů je ale obrovská. Ve finále tím můžeme pomoci nejen čápům, ale i nám, neboť v pestré a zdravé krajině se také lépe a zdravěji žije.

Důležité je předávat spolehlivé údaje – uvádějte pouze informace, kterými si jste jisti. Když například zadáváte počet mláďat, přesně je spočítejte. Pokud to okolnosti nedovolí, například když není možné vidět malá ležící mláďata a vidíte na hnízdě pouze dvě stojící, uveďte, že jde o minimální počet. V tom případě je vaše informace pravdivá a nedopouštíte se nežádoucího zkreslení.

Informace o čápech na hnízdě můžete zadávat do databáze na webu o čápech.

Předem mnohokrát děkujeme za každý záznam.


Václav Beran
10.05.2013
Počet názorů: 0 Přidat názor

Reakce čtenářů    © Česká společnost ornitologická 2002-2017
    Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791