Zde se nacházíte: Home > Věda a výzkum
Podkategorie:

Článek: Atlas ptáků České a Slovenské republiky

Sami autoři v předmluvě poznamenávají, že jedním z hlavních důvodů vydání této knihy je dlouho trvající absence úplné terénní určovací příručky ptáků v českém jazyce na knižním trhu. Primárně v angličtině či němčině a následně i v mnoha dalších evropských jazycích je k dispozici celá řada velice kvalitních atlasů. Je pravdou, že na kvalitní česky psanou knihu tohoto typu čekáme již velmi dlouho.

Atlas ptáků České a Slovenské republikyDílo s těmito ambicemi teď dostáváme do rukou. Tvrdá vazba a velikost (20,5 x 13 cm) umožňuje jeho využití přímo v terénu. Je určeno nejen odborníkům, ale též všem milovníkům přírody a amatérským ornitologům. Na 118 barevných tabulích najdeme všechny druhy ptáků, které na území Česka a Slovenska hnízdí, protahují, zimují nebo se jen občas vyskytnou. Nechybí ani druhy, které občas unikají ze zajetí a mohou přežívat ve volné přírodě. Obrázky všech vyobrazených druhů jsou doplněny krátkým textem. V něm se čtenář dozví o charakteru jejich výskytu, hlavních určovacích znacích druhu, pohlaví a stáří, chování a početnosti. Texty jsou skutečně velice kvalitní a přinášejí zcela aktuální informace. K druhovým textům je vesměs přiřazena mapka Česka a Slovenska, ve které lze díky různým barevným kombinacím odlišit oblasti hnízdního rozšíření, zimního rozšíření a celoročního výskytu daného druhu – podkladem pro zpracování těchto map byly Atlasy mapování ptáků v ČR.

U většiny druhů je též přičleněn barevně vylišený digram, který zobrazuje průběh hlavních aktivit během roku – přítomnost na území Česka a Slovenska, zpěv, jiné hlasové projevy, stavba hnízda a snášení vajec, mláďata.

Součástí knihy je též klíč k určování ptáků podle prostředí, který považuji za velmi užitečný. U každého typu prostředí je uvedeno, které druhy se tu vyskytují celoročně, jen v hnízdní době, mimohnízdní době, na průtahu či v zimě.

Zhruba polovinu rozsahu tvoří barevné tabule se 436 druhy. Jsou zde vyobrazeny ve svatebním a prostém šatě, šatě mladých, odlišeny jsou samice od samců. Na zvláště důležité rozlišovací znaky je upozorněno krátkou čárkou. U všech našich hnízdících druhů je přikresleno hnízdo se snůškou a jedno zvětšené vejce s naznačenou kresbou. Vysoce cením zařazení obrázků mláďat v prachovém peří u některých druhů – zejména u vrubozobých, hrabavých, dlouhokřídlých a krátkokřídlých.

Pokud je textovou část možné hodnotit jako skutečně špičkovou, není bohužel možné totéž bezvýhradně říci o všech obrázcích.

Řada druhů má porušeny tělesné proporce:
- příliš velká hlava: např. kvakoš noční, včelojed lesní, koroptev polní, slípka zelenonohá
- neúměrně velké oko: např. kvakoš noční, všechny orebice, koroptev polní, tenkozobec opačný, většina kulíků, čejka chocholatá, králíčci
- příliš silné nohy: např. koroptev, lyskonozi, lindušky, kalandry, skřivani
- silnější nebo příliš velký zobák: např. bekasiny, jeřáb popelavý
- dlouhé tělo: např. turpani, hoholi

Ve více případech jsou výrazné barevné posuny, z nichž zmíním jen nejzásadnější:
- samec kopřivky obecné nemá bílý ocas; ocasní pera jsou černohnědá s šedobílými lemy
- kachna divoká – zrcátko je jasně modré, ne zelené ani modrozelené
- hohol severní – tvar bílé skvrny u zobáku samce neodpovídá skutečnosti; samice má ve skutečnosti šedavé tělo, ne hnědé
- dospělý samec krahujce obecného má světle rezavé příčné vlnkování po celé spodině
- orel mořský – u určovací příručky je velmi nešťastné zařadit poloprofil u druhu, kde důležitým znakem je právě zobák – v dospělosti je ne tmavě, ale světle žlutý
- sokol stěhovavý má tmavý vous jasně ohraničen, není tam žádný přechod
- koroptev polní je příliš hnědá a nemá tmavé nohy
- tetřev nemá čokoládově hnědé opeření spodních částí nohou
- mladí kohouti tetřívka obecného nemají tak výrazně hnědá křídla
- chřástal malý má ve skutečnosti zelené nohy, ne žluté; spodní krovky ocasní má černobíle pruhované, ne bílé
- chřástal kropenatý a slípka zelenonohá mají zelené nohy, ne žluté
- kulík hnědý má ve skutečnosti čistě bílou bradu a rezavou skvrnu na břiše má černě zakončenu
- obě keptušky se podle obrázku prakticky nedají poznat
- břehouš černoocasý – rezavá barva zasahuje až na prsa a hřbet, nemá bílou tvář – ve skutečnosti jen světlejší proužek nad okem
- koliha malá – nad okem má výrazný tmavý a pod ním světlý proužek, bílou tvář nemá
- vodouš kropenatý - kresba na hřbetě neodpovídá skutečnosti, světlý proužek směřuje od oka k zobáku, nikoli od oka dozadu
- vodouš šedý není tónován do hněda, ve skutečnosti je šedý, má šedozelené nohy, nikoliv žluté
- racek chechtavý a černohlavý – pláštík těchto druhů není modrý, ale světle šedý
- chaluhy – obrázky na tabuli 54. působí velmi chaoticky
- hrdlička zahradní nemá křídla, hřbet ani spodní stranu hnědou
- holub hřivnáč – je příliš pestrý, letovka neodpovídá reálu včetně proporcí těla
- sýc rousný – hlava a postavení očí neodpovídá skutečnosti
- břehule skalní – výrazný znak jsou černé skvrny v podpaždí, na obrázku chybí
- linduška úhorní – ve skutečnosti nemá tak výraznou kresbu
- cvrčilky – z obrázku není patrné, že mají stupňovitý ocas
- lejsek malý – rezavá skvrna starých samců je omezena na krk a horní část hrudi
- lejsek černohlavý a bělokrký – samci nemají letky a ocas hnědé
- lejsek šedý je skutečně šedý, nikoli hnědý
- sýkora uhelníček – jeho zbarvení je tónováno do šeda, nikoli do hněda

Domnívám se, že v případě určovacích obrázkových průvodců přírodních objektů by měly jít umělecké ambice malíře stranou a jeho snaha by se měla bezprecedentně ubírat k co nejvěrnějšímu zobrazení skutečnosti s mírným zdůrazněním zásadních rozlišovacích znaků. Zjednodušená hnízda ani zvětšená jednotlivá vejce tento atribut jen sotva splňují.

Závěrem chci podotknout, že přes mnohá kritická slova směrovaná na ilustrátora tato kniha má svou hodnotu a určitě přináší řadu cenných informací pro odbornou i laickou veřejnost.

Vladimír Bejček


Atlas ptáků České a Slovenské republiky
Jan Dungel a Karel Hudec
250 str. – 118 tabulí, 436 druhů
Nakladatelství Academia Praha 2001


08.12.2002
Počet názorů: 3 Přidat názor

Reakce čtenářů

re: dotaz (Jana Š.) 11.04.2005, 12:57

Chyby ve vyobrazení (Radek Strnad) 09.04.2005, 12:57

dotaz (Jitka Křivánková) 29.07.2003, 19:33    © Česká společnost ornitologická 2002-2017
    Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791