Zde se nacházíte: Home > Věda a výzkum
Podkategorie:

Článek: Kurz pro uchazeče o získání kroužkovací licence

Počínaje rokem 2007 došlo k výrazné změně v procesu získání kroužkovacího povolení (licence). Předtím se zkouška k získání licence omezovala pouze na teoretickou část (písemný test 30 otázek + ústní pohovor), uskutečňovanou na kroužkovací stanici v Praze.

Ve věci praktických znalostí se kroužkovací stanice spokojovala pouze s dobrozdáním stávajícího kroužkovatele, který uchazeče doporučil jako „způsobilého“. To se často dělo pouze formálně - kroužkovací stanice navíc nemohla nijak ovlivnit směrování kroužkovací činnosti uchazeče.

S platností od 1.9.2006 bude muset každý uchazeč o získání kroužkovací licence absolvovat terénní kurz. Zkouška se pak bude skládat ze „zápočtu“ za úspěšné absolvování kurzu (účastník ho tedy nezíská automaticky za účast) a písemného testu (buď ihned po kurzu nebo později na kroužkovací stanici).

Kurzy budou pořádány (podle počtu zájemců) vždy v jarním a/nebo podzimním termínu. Nejbližší jarní kurz se uskuteční koncem dubna 2008. Tento termín je však již plně obsazen. Další kurz se bude konat opět koncem dubna příštího roku 2009. Kurz je přednostně určen pro každého vážného uchazeče o získání kroužkovací licence.

U účastníků předpokládáme:

  1. Dobrou znalost vizuální determinace ptáků.
  2. Základní orientaci v biologii ptáků.
  3. Alespoň základní orientaci v kroužkovací problematice a technice (praxe s držitelem kroužkovací licence, účast na kroužkovacích akcích).
  4. Konkrétně a srozumitelně formulovanou představu o vlastní kroužkovací činnosti.

Podrobnější informace, týkající se termínu, organizace a programu kurzu, podá zájemcům Jaroslav Cepák nebo Petr Klvaňa, Kroužkovací stanice NM, Hornoměcholupská 34, 102 00 Praha 10-Hostivař, tel. 271961256, e-mail: birdringczp@vol.cz

05.08.2006
Počet názorů: 0 Přidat názor

Reakce čtenářů    © Česká společnost ornitologická 2002-2017
    Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791