Zde se nacházíte: Home > ČSO/Birdlife > Tiskové zprávy ČSO
Podkategorie:

Článek: Významným ptačím územím roku 2007 bude vyhlášena Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví

Významným ptačím územím roku 2007 je Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví, území s výskytem celé řady vzácných a ohrožených druhů ptáků, které se rozkládá v rovinách jižní Moravy na Hodonínsku. Slavnostní vyhlášení proběhne dne 26. května od 13:30 v Bzenci-Přívoze. „Touto akcí bychom rádi seznámili místní obyvatelstvo, ale i širší veřejnost, s ptačími druhy a přírodními hodnotami biologicky cenného území, které se po vstupu ČR do Evropské unie stalo jednou z ptačích oblastí soustavy Natura 2000“, řekl Lukáš Viktora, tajemník České společnosti ornitologické. Součástí programu bude kromě přednášky o přírodních zajímavostech Bzenecké Doubravy – Strážnického Pomoraví i projekce filmu „Moravská Sahara“ a ornitologicky zaměřená exkurze do vybrané části významného ptačího území.


Česká společnost ornitologická (ČSO) se dlouhodobě zapojuje do celosvětového programu organizace BirdLife International Významná ptačí území (Important Bird Areas, IBAs), jehož cílem je chránit oblasti důležité pro přežití vzácných ptačích druhů na celém světě. V České republice sloužila významná ptačí území, vymapovaná ČSO, jako odborný podklad pro vyhlášení ptačích oblastí soustavy Natura 2000.
Přestože kampaň Významné ptačí území roku není v povědomí veřejnosti tak známá jako kampaň Pták roku, má i tato akce pořádaná již od roku 2003 svou historii. Prvním Významným ptačím územím roku se staly Doupovské hory, v dalších letech je následovala území Heřmanský stav – Odra – Poolzí (2004), Rožďalovické rybníky (2005) a Boletice (2006). Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví je letos poprvé významným ptačím území roku, které se nachází na jižní Moravě.

Akce ČSO „Významné ptačí území roku – IBA roku“ je spojena s informační kampaní a vydáním brožury, obsahující základní informace o historii, přírodních poměrech, fauně i flóře a dalších pamětihodnostech daného území. Nabízí možnosti, jak se místní obyvatelé mohou podílet na ochraně vybraného území, na jeho udržitelném využívání v souladu s potřebami ochrany přírody. Na vydání brožury často spolupracují jak místní a regionální občanská sdružení a iniciativy, tak i orgány státní správy a místní samosprávy. „Volba IBA roku není nahodilá, odráží zpravidla potřeby ČSO upozornit veřejnost nejenom na nesporné ornitologické i další přírodní hodnoty, ale rovněž na problémy, které je nutné pro dosažení příznivého stavu těchto území řešit“ upřesnil Tomáš Brinke z ČSO, koordinátor programu Významná ptačí území.

I proto se Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví stala jednou z deseti vybraných ptačích oblastí, které jsou propagovány v rámci projektu ČSO „Nebojte se žít v ptačí oblasti“. Projekt byl podpořen programem Transition Facility. Cílem projektu je přispět k pozitivnímu přijetí soustavy Natura 2000 a dosáhnout toho, aby lidé žijící na území ptačích oblastí chápali jejich vyhlášení spíše jako ocenění výjimečnosti území, než jako nástroj vedoucí k omezování lidských aktivit.

Významné ptačí území roku 2007 a stejnojmenná ptačí oblast Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví patří se svou rozlohou 11 725 ha mezi ty větší. Zahrnuje území složené ze dvou odlišných přírodních celků – Bzeneckou Doubravu s borovými lesy vysázenými na místě původních doubrav a Strážnické Pomoraví s údolní nivou řeky Moravy a zbytky lužních lesů. V ptačí oblasti je předmětem ochrany šest druhů ptáků. Lelek lesní (Caprimulgus europaeus) a skřivan lesní (Lullula arborea) jsou hnízdním výskytem vázány na borové lesy a suché světliny Bzenecké Doubravy. V otevřené krajině Strážnického Pomoraví se vyskytují čáp bílý (Ciconia ciconia) a moták pochop (Circus aeruginosus), u okrajů obcí v zahradách a záhumencích hnízdí strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus). Zbytky lužních lesů vyhledává ke hnízdění strakapoud prostřední (Dendrocopos medius). V oblasti se však vyskytuje množství dalších zvláště chráněných, kriticky i silně ohrožených ptačích druhů.

Pro další informace kontaktujte Mgr. Tomáše Brinkeho, koordinátora programu Významná ptačí území, ČSO, Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5, tel.: 274866700; e-mail: brinke@birdlife.cz

24.05.2007
Počet názorů: 0 Přidat názor

Reakce čtenářů    © Česká společnost ornitologická 2002-2017
    Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791