Zde se nacházíte: Home > Akce a kampaně
Podkategorie:

Článek: Fotografická soutěž ČÁPI 2014

Česká společnost ornitologická a Krkonošský národní park vyhlašují soutěž o nejlepší fotografii čápů, ptáků roku 2014.

SWAROVSKI OPTIK

Vítězné fotografie budou představeny na výstavě 6. září až 31. října 2014 ve Vrchlabí, následně v dalších městech Česka. Vybrané fotografie budou publikovány v prestižním katalogu.

Soutěží se ve dvou věkových kategoriích, přičemž rozhodující je věk autora ke dni uzávěrky soutěže – do 15 let a 15 a více let. Každý autor může přihlásit nejvíce 5 fotografií. Rozhodujícími kritérii, hodnocenými odbornou porotou, bude především estetická hodnota fotografie, doplňkově i technická kvalita a biologická dokumentační hodnota („zajímavost“ z přírodovědného hlediska).

Autoři vítězných fotografií budou odměněni věcnými cenami, hlavní cenou je dalekohled Swarovski SLC 10x42.

Uzávěrka soutěže je 15. července 2014.

Autoři, zasílejte soutěžní fotografie na adresu ČSO, Na Bělidle 34, 150 00 Praha-Smíchov nebo emailem na cso@birdlife.cz.


Podrobná pravidla soutěže

Pravidla se od vyhlášení nezměnila, dodatečná technická upřesnění jsou uvedena modře.

 1. Do soutěže budou zařazeny fotografie autorů dlouhodobě žijících či fotografujících na území Česka.
 2. Do soutěže budou zařazeny fotografie, jejichž námětem je alespoň jeden z druhů čápů, tedy nejen čáp bílý a černý, ale i všichni ostatní čápi světa. Přitom je podmínkou, že při pořizování fotografií nebyli ptáci rušeni. Fotografie čápů černých na hnízdě budou do soutěže zařazeny pouze pokud autor doloží povolení k jejich pořízení ve smyslu vyhl. 395/1992 Sb., resp. obdobné povolení, je-li potřeba v zemi pořízení fotografie.
 3. Do soutěže nebudou přijaty fotografie ptáků chovaných v zajetí. Výjimkou je kategorie do 15 let, kde jsou fotografie čápů v zajetí přípustné.
 4. Drobné úpravy fotografií jsou přípustné, montáže nikoli. Snímky se zasílají bez rámečků či jiných grafických prvků.
 5. Soutěží se ve dvou věkových kategoriích, přičemž rozhodující je věk autora ke dni uzávěrky soutěže – do 15 let a 15 a více let. Každý autor může přihlásit nejvíce 5 fotografií.
 6. Fotografie se zasílají v digitální podobě, ve velikosti umožňující tisk alespoň 30 x 40 cm, ve formátu JPG a v jednom z barevných prostorů RGB. Přiložení náhledů na papíře je možné, ale není podmínkou. (ideálně TIFF, 16 bitů na kanál, rozlišení min. 170 dpi při delší straně min. 40 cm).
 7. Povinné údaje jsou název snímku, autor a adresa (včetně emailu a telefonu). Ke každé fotografii je žádoucí zaslat údaje o datu, místě a okolnostech pořízení a údaje o použité technice (nejsou-li uloženy v EXIFu). Údaje o použité technice nebudou součástí hodnocení, porota je nebude mít k dispozici.
 8. Do soutěže budou zařazeny všechny snímky, které splní výše uvedená kritéria a budou doručeny pořadateli nejpozději 15. července 2014.
 9. Rozhodujícími kritérii, hodnocenými odbornou porotou složenou z profesionálních fotografů, výtvarníků, ornitologů a dalších odborníků, bude především estetická hodnota fotografie, doplňkově technická kvalita a biologická dokumentační hodnota. Snímky budou porotou hodnoceny anonymně.
 10. Výsledky soutěže budou vyhlášeny na slavnostní vernisáži výstavy ČÁPI 2014 dne 6. září 2014 ve Vrchlabí. Výstava bude ve Vrchlabí přístupná do 31. října 2014, poté bude putovat po dalších městech ČR.
 11. Osoba zasílající fotografie do soutěže tím prohlašuje, že je autorem zaslaných fotografií, a souhlasí s jejich prezentací na výstavě, s publikací v katalogu, případně s využitím k propagaci soutěže a výstavy. Za takovéto použití bude autorovi předán 1 výtisk katalogu zdarma.
 12. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci České společnosti ornitologické, KRNAP a členové poroty.
 13. Zaslaná media ani snímky se nevracejí.
 14. Adresa pro zasílání soutěžních fotografií: ČSO, Na Bělidle 34, 150 00 Praha-Smíchov, cso@birdlife.cz. Pro zaslání větších fotografií je ideální použití některého bezplatného úložiště (např. uschovna.cz).Generální partner Ptáka roku 2014.


Zdeněk Vermouzek
06.02.2014
Počet názorů: 0 Přidat názor

Reakce čtenářů  © Česká společnost ornitologická 2002-2017
  Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791