Zde se nacházíte: Home > ČSO/Birdlife > Info pro členy
Podkategorie:

Článek: Zápis z podzimní členské schůze ČSO (Mikulov, říjen 2016)

Dne 15. 10. 2016 se na zámku v Mikulově v rámci konference k 90. letům založení ČSO „Každý pták se počítá“ uskutečnilo zasedání podzimní členské schůze, nejvyššího orgánu České společnosti ornitologické, svolané dle § 257 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Schůze byla zahájena v 9:30. Na začátku ředitel kanceláře ČSO, Zdeněk Vermouzek, členům připomněl, že zasedání náhradní členské schůze kvůli zajištění usnášeníschopnosti začne v 10:01.

V úvodu schůze přivítal účastníky i předseda ČSO Jiří Flousek. Následovala minuta ticha za zemřelé členy. Podzimní chůze byla volební, proto poté došlo ke zvolení volební komise, která ve složení Michaela Krestová, Václav Beran a Peter Adamík měla za úkol spočítat odevzdané volební lístky.


Tříčlenná volební komise pečlivě sečetla 305 volebních lístků a brzy poté oznámila devět členů nového výboru, který bude po následující čtyři roky určovat směr organizace. Foto Jana Škorpilová.


V prvním bodě programu schůze nejprve Zdeněk Vermouzek představil návrh Etického kodexu člena. Připomněl, že byl řádně projednán a schválen výborem ČSO, zveřejněn členské základně, zaslané připomínky byly vypořádány a proto návrh může být předložen členské schůzi. Jelikož nikdo z přítomných členů již žádné další připomínky neuplatnil, přistoupila schůze k hlasování o návrhu, s výsledkem 72 pro přijetí Etického kodexu, 2 proti, 2 se zdrželi.

V hlavním bodě programu schůze informoval Zdeněk Vermouzek o činnosti ČSO v uplynulém období. Nejprve uvedl dopis z roku 1934 od tehdejšího člena výboru ČSO doktora Alfréda Hořiceho adresovaný předsedovi ČSO doktoru Jiřímu Jandovi, ve kterém Hořice podává nástin možné činnosti ČSO týkajícího se výzkumu, propagace, a co je nejdůležitější, i ochranářských aktivit! Představa o činnosti ČSO z třicátých let a ze současnosti se tedy shoduje ve svých cílech, i když přesná náplň jednotlivých cílů je dnes samozřejmě odlišná. Dále se již Zdeněk Vermouzek věnoval současnosti a v obsáhlém projevu představil výroční zprávu za rok 2015.


Výňatek z dopisu dr. Hořiceho, kde doslova vyjmenovává činnosti ČSO jako "činnosť výzkumnou", "činnosť propagační" a "činnosť ochranářskou". Foto Petr Voříšek.


V dalším bodu programu členské schůze Katarína Slabeyová představila podíl ČSO na projektu ochrany a udržitelného využívání mokřadů. V rámci obnoveného programu sčítání hnízdních populací vodních ptáků ve spolupráci ČSO s ČZÚ v Praze-Suchdole za rok 2015 aktivně působilo 50 lidí na 150 lokalitách Natura 2000 a Ramsarských mokřadech. Byl představen nový elektronický systém vkládání dat. Projekt je propagován v Ptačím světě. S projektem souvisí další aktivity, jako výukový program Ptáci a mokřady, kampaň Pták roku 2015 - potápka černokrká či dva ročníky měření průhlednosti vody pomocí Secchiho desky. Z dalších aktivit ČSO týkajících se ochrany mokřadů byl zmíněn výkup pozemků na Josefovských loukách či projekt umělých ostrovů pro rybáky.

Další, mezinárodní projekt, Life+ PannonEagle představil Zdeněk Vermouzek. ČSO je společně se Slovenskem, Rakouskem a Srbskem partnerem projektu Maďarské ornitologické společnosti, jehož cílem je zajistit důslednou ochranu orlů královských ve většině jejich středoevropského areálu před ilegálním pronásledováním, zejména před trávením. Pro vyhledávání otrávených návnad a kadáverů budeme s pomocí maďarských kolegů od příštího roku speciálně cvičit psa, který pak bude společně s psovodem aktivně pracovat po celém území ČR. Výběrové řízení na psovoda vypíšeme v prosinci, informace samozřejmě budou i na webu ČSO. Projekt by měl přinést efektivitu v boji proti ilegálnímu pronásledování, ze kterého budou těžit všichni ptáci (nejen orli).

Zprávu Kontrolní komise přednesl Vojtěch Stejskal. Komise ve svých závěrech konstatovala, že za uplynulé období nezjistila žádné závady v činnosti, ve způsobu hospodaření a užití příjmů a výdajů ČSO a nezjistila žádné nedostatky v činnosti kanceláře ČSO.

Následovala informace Lucie Hoškové o nejbližších akcích ČSO, včetně zahraničních a tuzemských exkurzí ČSO v roce 2017.

Předposledním bodem bylo losování sčitatelů JPSP. Z celkem 72 lidí, kteří letos sčítali a předali výsledky, byl vylosován Josef Chytil (knihy dle výběru v hodnotě 1000 Kč), Martina Hanzlíková (knihy dle výběru v hodnotě 2000 Kč), hlavní cenu dalekohled Meopta si odnesl Jiří Svoboda.

Posledním bodem programu bylo vyhlášení výsledků voleb. Z celkových rekordních 305 platných hlasů do výboru byli zvoleni Jiří Flousek, Barbora Kaminiecká, Tomáš Bělka, Tomáš Diviš, Vojtěch Kodet, Martin Pudil, Martin Fejfar, Jaroslav Koleček a Vojtěch Kubelka. Kontrolní komise byla zvolena ve složení Jan Buček, Vojtěch Stejskal a Petra Málková (viz kompletní výsledky voleb).

Zapsal: Vojtěch Stejskal
22.11.2016
Počet názorů: 0 Přidat názor

Reakce čtenářů    © Česká společnost ornitologická 2002-2017
    Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791