Zde se nacházíte: Home > Věda a výzkum
Podkategorie:

Článek: Chyby v českém překladu knihy Collins Bird Guide
Praktická určovací příručka: Ptáci Evropy, severní Afriky a Blízkého východu

Vážení přátelé,
nejen v ohlasech Vás, diskutujících na webu, se objevuje volání po opravách nepodařeného českému překladu "Collinse". Taková oprava by ovšem byla pro jednoho člověka časově velmi náročnou prací a pokud by se měla vydat v tištěné podobě, jistě i velice objemným fasciklem.
Navrhujeme proto jednoduché řešení - každý kdo najde v knize nějakou chybu, může o ní prostřednictvím tabulky umístěné na webu ČSO informovat ostatní ornitology a čtenáře.
Tato iniciativa je motivována snahou alespoň trochu "opravit" pokažený překlad vynikající knihy.
Upozorňujeme, že za tvrzení vložená do této tabulky zodpovídají jejich autoři.

Recenzi na nepodařený překlad knihy (autorů M. Čapka, J. Cepáka, T. Albrechta) můžete nalézt na našich webových stránkách , popřípadě ještě podrobnější recenze od Miroslava Čapka je k dispozici na www.rozhlas.cz

Petr Voříšek, Jaroslav Cepák
Názvosloví

Pterocles exustusStrana č. 381
!Stepokur bělokřídlý Pterocles exustus
Oprava: Stepokur hnědobřichý Pterocles exustusa
Zdroj: např. Soustava a české názvosloví ptáků světa, Hudec a kol.
Pozn.: z vyobrazení je patrné, že křídlo není bílé
Autor: Michael Strnad

Strdimil palestinskýStrana č. 328
!Strdimil palestinský Nectarinia orosea
Oprava: Strdimil palestinský Nectarinia osea
Zdroj: Jonsson: Birds of Europe a další příručky
Autor: Michael Strnad

Pěnice kaštanováStrana č. 288
!Pěnice kaštanová Sylvia undulata
Oprava: Pěnice kaštanová Sylvia undata
Zdroj: např. Soustava a české názvosloví ptáků světa, Hudec a kol.
Autor: Michael Strnad

Skalník zpěvnýStrana č. 272
!Skalník zpěvný Saxicola saxatilis
Oprava: Skalník zpěvný Monticola saxatilis
Zdroj: např. Soustava a české názvosloví ptáků světa, Hudec a kol.
Pozn.: odlišný rod Saxicola - bramborníček
Autor: Michael Strnad

Aquila nipalensisStrana č. 80
!Orel nepálský
Oprava: Orel stepní
Zdroj: HUDEC et al. 2003: Soustava a české názvosloví ptáků světa.Muz. Komenského, Přerov.
Pozn.: Překladatelka si vytvořila vlastní jméno pro tento druh! Vyobrazená ssp. orientalis se navíc v Nepálu vůbec nevyskytuje!!
Autor: Jaroslav Cepák

Picus vaillantiiStrana č. 224
!Žluna levantská
Oprava: Žluna africká
Zdroj: HUDEC et al. 2003: Soustava a české názvosloví ptáků světa.Muz. Komenského, Přerov.
Pozn.: Překladatelka si Jeana Levaillanta (podle jehož jména byl vytvořen vědecký název) spletla s Levantou (kde tento druh pochopitelně vůbec nežije).
Autor: Jaroslav Cepák

Ledňáček hnědohlavýStrana č. 220
!Ledňáček hnědokřídlý
Oprava: Ledňáček hnědohlavý
Zdroj: např. Z. Veselovský :Obecná ornitologie; popis k obrázku str. 221
Autor: Jiří Valíček

Výskyt v ČR

Orel křiklavý (Aquila pomarina)Strana č. 78
!hnízdní populace v ČR více než 100 párů (tH4)
Oprava: 3 až 6 párů
Zdroj: Sylvia, 31/2, 1995: 97-149.
Pozn.: i tyto počty jsou již historické, v současnosti s největší pravděpodobností v ČR nehnízdí
Autor: Petr Voříšek

Břehouš černoocasýStrana č. 148
!více než 100 párů (tH4)
Oprava: 30-60 párů
Zdroj: Sylvia 31/2, 1995
Pozn.: V současnosti do 10 párů.
Autor: Jaroslav Cepák

Vodouš rudonohýStrana č. 146
!více než 100 párů (tH4)
Oprava: 40-60 párů
Zdroj: Sylvia 31/2, 1995
Autor: Jaroslav Cepák

Kulík písečnýStrana č. 128
!Hnízdící druh, méně než 100 párů (tH5)
Oprava: Hnízdění jednoho páru prokázáno poprvé a naposled v roce 1952.
Zdroj: Sylvia 31/2, 1995
Autor: Jaroslav Cepák

Tenkozobec opačný Strana č. 124
!Více než 100 hnízdících párů (tH4)
Oprava: 1-4 páry
Zdroj: Sylvia 31/2, 1995
Autor: Jaroslav Cepák

Jeřáb popelavýStrana č. 118
!více než 100 hnízdících párů (tH4)
Oprava: 1-5 párů
Zdroj: Sylvia 31/2, 1995
Autor: Jaroslav Cepák

Lyska černáStrana č. 116
!méně než 100 hnízdících párů (tH5)
Oprava: 30 000 - 60 000 párů
Zdroj: Sylvia 31/2, 1995
Autor: Jaroslav Cepák

Chřástal malýStrana č. 114
!více než 100 párů (tH4)
Oprava: 4-8 párů
Zdroj: Sylvia 31/2, 1995
Autor: Jaroslav Cepák

Chřástal kropenatýStrana č. 114
!poměrně hojný, více než 10 000 párů (tH3)
Oprava: 20 - 40 párů
Zdroj: Sylvia 31/2, 1995
Autor: Jaroslav Cepák

Jeřábek lesníStrana č. 104
!méně než 100 hnízdících párů (sH5)
Oprava: 800 - 1600 párů
Zdroj: Sylvia 31/2, 1995
Autor: Jaroslav Cepák

Orlovec říčníStrana č. xx
!Tažný hnízdící druh. Méně než 100 párů (tH5)
Oprava: Pouze protahující. Zprávy o hnízdění ve XX. století nebyly nikdy potvrzeny.
Zdroj: Sylvia 31/2, 1995
Autor: Jaroslav Cepák

Morčák velký Strana č. 68
!pravidelně zálet více jedinců (T*)
Oprava: zimující populace 800-2000 jedinců, hnízdní populace kolem 10 párů
Zdroj: Sylvia 31/2, 1995; Sylvia 39, 2003: 139-150
Autor: Jaroslav Cepák

Hohol severníStrana č. 66
!více než 10 000 hnízdících párů (tH3)
Oprava: 60 - 90 párů
Zdroj: Sylvia, 31/2 (1995)
Autor: Jaroslav Cepák

Polák chocholačkaStrana č. 56
!více než 1 milion hnízdících párů (tH1)
Oprava: 15 000 - 30 000 párů
Zdroj: Sylvia, 31/2 (1995)
Autor: Jaroslav Cepák

Polák malý Strana č. 54
!více než 100 hnízdících párů (tH4)
Oprava: 0-3 páry
Zdroj: Sylvia, 31/2 (1995)
Autor: Jaroslav Cepák

Polák velkýStrana č. 54
!Více než 1 milion hnízdících párů (tH1)
Oprava: 10 000 - 20 000 párů
Zdroj: Sylvia, 31/2 (1995)
Autor: Jaroslav Cepák

Čírka modráStrana č. 52
!poměrně hojný, více než 100 000 párů (tH2)
Oprava: 100-180 párů
Zdroj: Sylvia, 31/2 (1995)
Autor: Jaroslav Cepák

Čírka obecnáStrana č. 52
!více než 1 milion hnízdících párů (tH1)
Oprava: 150-250 párů
Zdroj: Sylvia, 31/2 (1995)
Autor: Jaroslav Cepák

Orel křiklavýStrana č. 78
!více než 100 hnízdících párů v ČR
Oprava: 3-6 párů
Zdroj: Sylvia, 31/2 (1995)
Autor: Jaroslav Cepák

Chocholuš obecnýStrana č. 230
!více než 10 000 párů (sH3)
Oprava: 1100-2200 párů
Zdroj: Sylvia, 31/2 (1995)
Autor: Jaroslav Cepák

Rybák obecnýStrana č. 186
!poměrně hojný více než 10 000 párů (tH 3)
Oprava: 300 - 500 párů
Zdroj: Sylvia, 31/2 (1995)
Autor: Jaroslav Cepák

Racek bouřníStrana č. 172
!více než 100 párů (tH 4)
Oprava: 3 - 7 párů
Zdroj: Sylvia, 31/2 (1995)
Autor: Jaroslav Cepák

Racek chechtavýStrana č. 170
!méně než 100 párů (sH 5)
Oprava: 80 000 - 150 000 párů
Zdroj: Sylvia, 31/2 (1995)
Autor: Jaroslav Cepák

Vodouš bahenníStrana č. 144
!Obvykle jeden či dva záznamy ročně
Oprava: pravidelně a hojně protahující druh
Zdroj: Sylvia, 31/2 (1995), Faunsitická pozorování ve Zprávách ČSO a na webu ČSO atd.
Autor: Jaroslav Cepák

Vlaštovka obecnáStrana č. 242
!méně než 100 párů (tH 5)
Oprava: 400 000-800 000 párů
Zdroj: Sylvia, 31/2, 1995
Autor: Jaroslav Cepák

Střízlík obecnýStrana č. 254
!méně než 100 párů (sH 5)
Oprava: 100 000-200 000 párů
Zdroj: Sylvia, 31/2, 1995
Autor: Jaroslav Cepák

Dudek chocholatý (Upupa epops)Strana č. 220
!poměrně hojný, více než 10 tis. párů (tH3/P3)
Oprava: 60 až 120 párů
Zdroj: Sylvia, 31/2 (1995): 97-149.
Autor: Petr Voříšek

Čáp černý (Ciconia nigra)Strana č. 34
!hnízdní populace více než 10 tis. párů (tH3)
Oprava: 200 až 300 párů
Zdroj: Sylvia, 31/2 (1995): 97-149.
Autor: Petr Voříšek

Vodouš kropenatý (Tringa ochropus)Strana č. 144
!Protahující, obvykle jeden či dva záznamy ročně (P**)
Oprava: 15 - 30 hnízdících párů, 40 -100 zimujících jedinců
Zdroj: Sylvia 31/2, 1995
Autor: Lucie Stejskalová

Volavka bílá (Egretta alba)Strana č. 32
!hnízdní populace v ČR více než 100 párů (tH4)
Oprava: pouze hnízdění jednoho páru v r. 1949 (!), jinak běžně zaletuje a zimuje
Zdroj: Sylvia 31/2, 1995
Autor: Lucie Stejskalová

Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax)Strana č. 30
!Hnízdní populace více než 100 000 párů (tH2)
Oprava: 300 - 370 párů (!!)
Zdroj: Sylvia 31/2, 1995
Autor: Lucie Stejskalová

Čáp bílýStrana č. 34
!Hnízdní populace v ČR více než 100 000 párů (tH2)
Oprava: cca 900 párů
Zdroj: Čáp bílý a jeho ochrana. 2003, ČSO, Praha
Autor: Lucie Stejskalová

Burhinus oedicnemusStrana č. 126
!hnízdní populace v ČR více než 100 párů (tH2)
Oprava: 10 až 20 párů
Zdroj: Sylvia, 31/2, 1995: 97-149.
Autor: Petr Voříšek

Káně lesní (Buteo buteo)Strana č. 90
!hnízdní populace v ČR více než 100 tis. párů (t+sH2)
Oprava: 9500 až 13000 párů (!!!)
Zdroj: Sylvia, 31/2, 1995: 97-149.
Autor: Petr Voříšek

Moták pochop (Circus aeruginosus)Strana č. 84
!hnízdní populace více než 100 tis. párů (tH2)
Oprava: 900 až 1200 párů (!!!)
Zdroj: Sylvia, 31/2 (1995): 97-149.
Autor: Petr Voříšek

Faktická chyba v ilustraci

Vlha východníStrana č. 222
!u obr. rozšíření: Vlha západní
Oprava: Vlha východní
Zdroj: text na téže str. i na str. protější u vyobrazení
Pozn.: novější název vlha proměnlivá
Autor: Michael Strnad

Racek sněžnýStrana č. 181
!u obr. dole špatný název: RACEK VELKÝ
Oprava: RACEK SNĚŽNÝ (str. 270)
Pozn.: racek velký je jiný druh zobrazený na str. 177
Autor: Michael Strnad

Bělořit chocholatýStrana č. 269
!kresba ocasu jako u b. bělohlavého (str. 270)
Oprava: kresba ocasu jako u b. saharského (str. 270)
Zdroj: angl. verze
Pozn.: opakovaná záměna názvů druhů podle doslovného překladu angl. jména
Autor: Michael Strnad

Linduška skalní Strana č. 247
!srovnání l.skalní (vlevo) s mnohem věší a kontrastněji zbarvenou l. luční
Oprava: srovnání l.skalní (vlevo) s poněkud menší a kontrastněji zbarvenou l. luční
Zdroj: rozměry v textu i další příručky
Pozn.: linduška skalní: 15,5-17 cm, l. luční 14-15.5 cm
Autor: Michael Strnad

Sýc rousný (Aegolius funereus)Strana č. 211
!na obrázku je text "samice vyhlíží z hnízda ve starém jasanu".
Oprava: v osice (anglicky Aspen=osika)
Zdroj: originální vydání klíče
Autor: Petr Voříšek

bahňáciStrana č. 123
!u obrázků dole, stejně jako na protější straně 122 dole je uváděn název jespák velký
Oprava: ve všech případech se jedná o jespáka obecného. Především obrázek dole vlevo na str. 123 je velice důležitý. Řada našich ornitologů se mylně domnívá, že tmavé skvrny na břiše u jespáka obecného na podzim jsou znakem staršího ptáka (+1K).
Zdroj: německý překlad, další příručky (Jonsson: Birds of Europe, Hayman: Shorebirds)
Pozn.: Do poznámky patří druhý odstavec "správného znění", ale nevešel se
Autor: Michael Strnad

Lejsek malýStrana č. 312
!bílé strany ocasu (jako pěnice hnědokřídlá) (v originále: white sides basally (Wheatear pattern))
Oprava: bílé báze krajních rýdovacích per podobně jako u bělořita
Zdroj: originální vydání klíče
Pozn.: překladatelka si zmýlila pěnici hnědokřídlou (Whitethroat) a bělořita (Wheatear)
Autor: Jaroslav Cepák

Lejsek malýStrana č. 313
!bílé strany ocasu (JAKO PĚNICE HNĚDOKŘÍDLÁ)
Oprava: Charakter bílého zbarvení ocasu lejska malého vůbec neodpovídá charakteru zbarvení ocasu pěnice hnědokřídlé
Zdroj: jiné určovací klíče
Autor: Jiří Sládeček

Sýkora parukářkaStrana č. 319
!Kromě brkoslava je jediným evropským pěvcem s chocholkou
Oprava: NESMYSL! Co třeba chocholouš nebo další skřivanovití ?
Autor: Jiří Sládeček

Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula)Strana č. 355
!Hýl rudý (pouze popisek k obrázku, v textu dobře)
Oprava: Hýl obecný
Zdroj: Např. Fauna ČSSR, Ptáci 3/II aj.
Autor: Lucie Stejskalová

Strakapoud malýStrana č. 229
!...šplhá po spodní straně větví jako velký zedníček....
Oprava: ...šplhá po spodní straně větví jako velký šoupálek....
Zdroj: originální vydání klíče
Autor: Jaroslav Cepák

Tringa melanoleucaStrana č. 159
! Vodouš rudonohý
Oprava: Vodouš šedý
Autor: Lubor Urbánek

Accipiter gentilisStrana č. 93
! Na obrázku je pod označením ad. samice vyobrazen mladý (juv.)jedinec.
Oprava: Označení ad. samice změnit na juv. samice.
Zdroj: originalní vydání klíče, ostatní určovací příručky
Autor: Petr Voříšek

Jiná faktická chyba v textu

Břehule hnědohrdláStrana č. 240
!Břehule hnědokřídlá Riparia paludicola
Oprava: Břehule hnědohrdlá Riparia paludicola
Zdroj: protější strana, dále Soustava a české názvosloví ptáků světa, Hudec a kol..
Autor: Michael Strnad

Alexandr malýStrana č. 222
!Alexandr velký Psittacula krameri, stejně i na protějším obrázku
Oprava: Alexandr malý (Psittacula krameri)
Zdroj: např. Soustava a české názvosloví ptáků světa, Hudec a kol.
Pozn.: Alexandr velký Psittacula eupatria je jiný druh
Autor: Michael Strnad

Pěnice brýlatáStrana č. 286
!Určování: jako malá a štíhlá p. bělohrdlá
Oprava: Určování: jako malá a štíhlá p. hnědokřídlá
Zdroj: anglická verze
Pozn.: chyba vznikla zjevně záměnou dle anglického názvu p. hnědokřídlé - Whitethroat
Autor: Michael Strnad
Moták pochop (Circus aeruginosus)Strana č. 84
! samcům podobní světlí ptáci (míněno samice, pozn. PV), se liší (míněno od samců, pozn. PV), že nemají ohraničené černé špičky křídel ANI hnědý ocas.
Oprava: samcům podobní světlí ptáci (míněno samice, pozn. PV), se liší (míněno od samců, pozn. PV), že nemají ohraničené černé špičky křídel a MAJÍ hnědý ocas.
Zdroj: originální vydání klíče, obrázek na str. 85 (i v českém překladu je popis k obrázku správně).
Pozn.: závažná chyba a současně ukázka neuvěřitelně odfláknuté překladatelské a redakční práce
Autor: Petr Voříšek

Dlask tlustozobýStrana č. 354
! dlask je jako dva ořešníci (v originále: the Hawfinch is flying pair of nut-crackers!)
Oprava: dlask je jako létající louskáček na ořechy!
Zdroj: originální vydání klíče
Autor: Jaroslav Cepák

Dlask tlustozobýStrana č. 354
! HLAS Ozývá se .......,které prudce vyráží, NEBO KLEPE ŠPIČKOU ZOBÁKU DO KAMENE ?!?
Oprava: Něco na způsob datlího bubnování ? :o)
Autor: Jiří Sládeček

Kosmetická

Volavka stříbřitáStrana č. 33
!u obrázku šipka od zobáku nahoru s textem :mörk
Oprava: šipku a text vynechat, stačí šipka a text pod zobákem, mörk je švédsky tmavý
Zdroj: švédsko český slovník
Autor: Michael Strnad


Ptačí druh (skupina druhů):

Typ chyby:


Špatné znění:


Správné znění:

V knize strana č.:

Zdroj správné informace (citace literatury, originální vydání klíče apod.)


Vaše jméno:
Email:

Poznámka:

Příspěvky nejsou vkládány automaticky. Budou vloženy během několika následujících dnů.

23.05.2004
Počet názorů: 9 Přidat názor

Reakce čtenářů

orel stepni - oprava (Ivan Miksik) 06.02.2005, 09:12

Aktualizace (Jiri Knytl) 30.05.2004, 22:33

stránka oprav (Michael Strnad) 20.05.2004, 19:11

výskyt v ČR + početnost (Jaroslav Cepák) 24.05.2004, 09:55

parukářka a lejsek malý (Jiří Horáček) 20.05.2004, 17:18

Vodouš šedý??? (Petr Dalík) 06.05.2004, 23:25

Vodouš šedý ??? (M.Brejška) 17.05.2004, 01:10    © Česká společnost ornitologická 2002-2017
    Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791