Zde se nacházíte: Home > Ochrana ptáků > IBA
Podkategorie:

Článek: Rožďalovické rybníky

Kraje: Královéhradecký, Středočeský
Kategorie: C6
Lokalizace: 50°17' N 15°13' E
Rozloha: 6616,4 ha, chráněno 0 %
Nadmořská výška: 194-262 m

Pohled z hráze rybníka Zrcadlo Foto: V. Šoltys

Charakteristika: Významné ptačí území Rožďalovické rybníky je tvořeno volnou soustavou rybníků malé až střední velikosti ležících v lesnaté oblasti rozhraní Nymburska a Jičínska. Lesy jsou převážně tvořeny doubravami.


Ochrana území: navržena ptačí oblast


Ornitologický význam:
Oblast je významná především pro druhy ptáků hnízdících v rákosinách. Nejvýznamnější z nich je jeřáb popelavý (Grus grus), hnízdící v bažinatých místech s rákosinami, zejména tam, kde jsou poblíž podmáčené louky a rozvolněné listnaté lesy. Téměř na všech rybnících hnízdí moták pochop (Circus aeruginosus), který dává přednost litorálním rákosinám před terestrickými. V minulosti hnízdilo v oblasti až 24 párů, současný stav činí 15-17 párů. Dále se zde vyskytují např. bukač velký (Botaurus stellaris), chřástal kropenatý (Porzana porzana), bukáček malý (Ixobrychus mininutus) a chřástal malý (Porzana parva). Dále zde hnízdí 1-2 páry orla mořského (Haliaeetus albicilla), v zimě se na rybnících nepravidelně zdržují až čtyři ptáci. Téměř každoročně v území hnízdí luňák hnědý (Milvus migrans) a v posledních dvou letech také luňák červený (Milvus milvus). Navržená oblast je také významným tahovým stanovištěm zejména vodních ptáků (až 3 000-4 000 ex.) a dravců (luňáci, motáci, ostříž lesní, orel mořský, orlovec říční). Pro protahující husy, hlavně husy polní (Anser fabalis), lokalita nabízí až do zámrazu jak vhodné prostředí pro odpočinek, tak potravu na okolních polích.


Kritériové druhy
Moták pochop 15-17 C6
Jeřáb popelavý 2-5 C6


Monitoring:
 • vybrané druhy: potápka černokrká, bukač velký, husa velká, čáp černý, čáp bílý, orel mořský, jeřáb popelavý, chřástali, racek chechtavý, sýkořice vousatá, slavík modráček, cvrčilky

 • odchyt rákosinových druhů a chřástalů


Ohrožení
 • eutrofizace rybníků, vysoká rybí obsádka, udržování rybníků na vysoké vodě a následně rozpad litorálních rákosin (bukač velký, bukáček malý, moták pochop, chřástal kropenatý a chřástal malý)

 • manipulace s vodní hladinou rybníků v době hnízdění
  hnojení rybníků a přilehlých luk kejdou (chřástal kropenatý)

 • omezení kosení luk v okolí rybníků a podél řeky Mrliny - šíření terestrických rákosin na úkor stanovišť s porosty zblochanu a ostřice, zarůstání nálety dřevin (chřástal kropenatý, chřástal malý, potravní stanoviště jeřába popelavého)

 • rušení lovem vodních ptáků a plašením kormoránů (protahující vodní ptáci)

 • rušení turistikou a rekreací (jeřáb popelavý, orel mořský)

 • zvýšená početnost prasete divokého (moták pochop, jeřáb popelavý, chřástal kropenatý, chřástal malý)

 • rušení lesními pracemi (orel mořský)

17.08.2004
Počet názorů: 2 Přidat názor

Reakce čtenářů

Další protahující druhy. (Stránský František) 03.09.2005, 17:58

Holský rybník (Stránský František) 03.09.2005, 17:37  © Česká společnost ornitologická 2002-2017
  Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791