Zde se nacházíte: Home > Ochrana ptáků > Josefovské louky

PTAČÍ PARK JOSEFOVSKÉ LOUKY

Jedinečný projekt v rámci České republiky, soukromý Ptačí park Josefovské louky, vzniká v turisticky atraktivní oblasti poblíž Josefovské pevnosti u Jaroměře ve východních Čechách od roku 2008. Má umožnit návrat mokřadních ptáků na dříve zaplavované louky v nivě Metuje a současně zpřístupnit území lidem a umožnit jim obdivovat krásu přírody.

Páteří parku je unikátní sto let starý závlahový systém Metuj, který po opravě umožní regulaci výšky spodní vody na okolních loukách. Právě tyto louky ČSO s pomocí sponzorů vykupuje a buduje na nich tůně, které zajistí potravu ptákům a životní prostor řadě ohrožených druhů bezobratlých.

Návštěvníkům bude sloužit malá terénní stanice a několik pozorovatelen a pozorovacích věží vzájemně propojených chodníky. Samozřejmostí jsou informační tabule, které seznámí s historií území i s jeho živočišnými a rostlinnými obyvateli.

PŘISPĚJTE NA VÝKUP POZEMKŮ!

Děkujeme všem dosavadním dárcům!

picJaroměř, 21. dubna 2015. Ptačí park Josefovské louky, rezervace, kde Česká společnost ornitologická obnovuje bohatou mokřadní krajinu, překypuje životem. Řízené zavlažování funguje a z dříve nezajímavé tuctové krajiny se stává přírodní ráj lákající nejen ptáky, ale i jejich pozorovatele.

picPrávě před nastupujícím jarem byla dokončena první pozorovatelna na Josefovských loukách, kterou financoval Královéhradecký kraj. Stále ještě voní modřínem, z kterého je vyrobena, a již má za sebou zatěžkávací zkoušku. Totiž premiérovou návštěvu v podobě dobrovolníků, kteří přišli uklízet ptačí park v rámci druhého ročníku akce Ukliďme svět na Josefovských loukách.

Sraz dobrovolníků, kteří pomohou s jarním úklidem Josefovských luk, bude v sobotu 28. března v 9 hodin u Poklasného mlýna. Viz pozvánka.

pic28. 3. Ukliďme svět
2. 5. Vítání ptačího zpěvu
5. 6. Noční příroda Josefovských luk
3. 10. Festival ptactva

picPrvní rok experimentování s obnoveným zavlažovacím systémem se chýlí ke konci. Jaká poznání nám přinesl? Předně potěšující zjištění, že je systém funkční a schopný během několika dnů nasytit louky vodou. A co je ještě důležitější, ptáci reagují na změněnou situaci okamžitě.

picV uplynulých dnech jsme dokončili dosud největší nákup pozemků na Josefovských loukách. Na jeden zátah jsme koupili přes 1,7 ha, celkově vlastní ČSO už 18 ha pozemků.
Děkujeme všem, kdo na jejich nákup přispěli!

Následující ...

V současné době Ptačí park Josefovské louky finančně podporují Ministerstvo životního prostředí, Královéhradecký kraj, Nadace Partnerství a Nestlé, ZelenaDomacnost.com a soukromí dárci.


Copyright © Česká společnost ornitologická 2002 - 2009
Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce: ISSN 1803-6791
Technická podpora WPublisher