Zde se nacházíte: Home > Ochrana ptáků > Josefovské louky

PTAČÍ PARK JOSEFOVSKÉ LOUKY

Jedinečný projekt v rámci České republiky, soukromý Ptačí park Josefovské louky, vzniká v turisticky atraktivní oblasti poblíž Josefovské pevnosti u Jaroměře ve východních Čechách od roku 2008. Má umožnit návrat mokřadních ptáků na dříve zaplavované louky v nivě Metuje a současně zpřístupnit území lidem a umožnit jim obdivovat krásu přírody.

Páteří parku je unikátní sto let starý závlahový systém Metuj, který po opravě umožní regulaci výšky spodní vody na okolních loukách. Právě tyto louky ČSO s pomocí sponzorů vykupuje a buduje na nich tůně, které zajistí potravu ptákům a životní prostor řadě ohrožených druhů bezobratlých.

Návštěvníkům bude sloužit malá terénní stanice a několik pozorovatelen a pozorovacích věží vzájemně propojených chodníky. Samozřejmostí jsou informační tabule, které seznámí s historií území i s jeho živočišnými a rostlinnými obyvateli.

PŘISPĚJTE NA VÝKUP POZEMKŮ!

Děkujeme všem dosavadním dárcům!

picKaždá další sezóna jarního zavlažování přitahuje více a více ptáků. Jaké nové druhy budeme moci na zaplavených loukách pozorovat tentokrát?

picAktuální novinky z Josefovských luk snad potěší všechny, kdo přispěli na výkupy pozemků na konci minulého a na začátku tohoto roku. Do vlastnictví ČSO přibyla ideální polovina pozemků o rozloze téměř dva hektary, stržení drnu vytvoří další potravní stanoviště pro bahňáky a i v zimě je na loukách živo — zimují zde minimálně dvě pustovky.

picPřinášíme seznam akcí plánovaných na letošní rok, aby si všichni zájemci o návštěvu Josefovských luk mohli cestu včas naplánovat.

picV zimním období střídá na Josefovských loukách ptáky těžká technika. Letos čistíme 11 tůní a zkoušíme novou věc – jednoduchou úpravu terénu pro vodouše rudonohé.

pic7. listopadu proběhla poslední letošní akce v Ptačím parku Josefovské louky. Opět se jednalo o akci pracovní.

7. listopadu od 9 hodin velmi oceníme, pokud se zúčastníte polopracovní akce Zazimování Josefovských luk.

Následující ...

V současné době Ptačí park Josefovské louky finančně podporují Královéhradecký kraj, Nadace Veolia, ZelenaDomacnost.com a soukromí dárci.


Copyright © Česká společnost ornitologická 2002 - 2009
Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce: ISSN 1803-6791
Technická podpora WPublisher