Zde se nacházíte: Home > Ochrana ptáků > Ptáci a zemědělství
Podkategorie:

Ptáci a zemědělství

picKromě již tradičního mapování čejčích hnízdišť, které nabývá na významu díky nově zavedenému agroenvironmentálnímu titulu pro tohoto bahňáka na orné půdě, bychom Vás rádi poprosili, abyste letos pozornost věnovali i kulíkům říčním hnízdícím v polích. Samotné hnízdní využívání polí kulíky je jev poměrně málo známý a dosud přehlížený. Minimálně v oblastech intenzivního výzkumu čejek na Českobudějovicku se ovšem s kulíky hnízdícími v polích setkáváme v posledních letech velmi často. Bylo by tedy zajímavé se na jejich hnízdění v zemědělské krajině podívat trochu blíže napříč celou Českou republikou!

picČejka chocholatá v průběhu 2. poloviny 20. století z mnoha oblastí České republiky vymizela a její celková početnost se propadla o více než 80%. Proto už od roku 2008 Česká společnost ornitologická ve spolupráci s pracovní skupinou ČSO pro výzkum a ochranu bahňáků v ČR a Fakultou životního prostředí České zemědělské univerzity organizuje mapování hnízdního výskytu čejek, jehož cílem je získat podrobné informace o stavu hnízdišť, počtu hnízdících ptáků a dalších informacích, které mohou přispět k efektivnější ochraně tohoto ptačího druhu.

Kromě toho, že máme ptáky rádi a baví nás je pozorovat, snažíme se jim také pomáhat. Během zimy se to týká zejména přikrmování, ale vedle této částečně sobecké činnosti, kdy možnost pozorovat různé druhy ptáků z tepla domova je naší okamžitou odměnou, můžeme ptáky podpořit i jinou cestou. Řeč je o ptácích zemědělské krajiny, kteří doplácejí na současné intenzivní zemědělství. Právě v zimě je ideální čas oslovit zemědělce a probrat s nimi možnosti, jak pomocí dostupných dotačních programů zlepšit podmínky nejen pro ptačí druhy.

Ve dnech 7. - 9. 10. 2015 proběhla v budově Krajského úřadu Plzeňského kraje celoevropská odborná konference o výzkumu a ochraně evropsky významného ptačího druhu chřástala polního. Konferenci s názvem International Corncrake Conference pořádal Plzeňský kraj za finanční spoluúčasti bavorské LBV (Landesbund für Vogelschutz), ANL (Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege) v Bavorsku a region Vltava – Dunaj. Organizačně konferenci podpořila Česká společnost ornitologická. Konference se zúčastnili přední odborníci v oblasti biologie a praktické ochrany chřástala polního z celé Evropské unie i z dalších zemí Evropy.

picOd roku 2015 mohou zemědělci vstupovat do nového agroenvironmentálního opatření Ochrana čejky chocholaté. Tento titul má několik cílů - kromě zajištění bezpečného hnízdění čejek na tradičních dlouhodobě obsazovaných hnízdištích chce v dalším období roku podpořit různé druhy bezobratlých, zejména opylovače, a také další druhy ptáků a savců. Těm nabízí nejen pestrou a chemicky nekontaminovanou potravní nabídku, ale i úkryt až do zimy. Nicméně zemědělci mají z titulu obavy, netuší, jak se budou chovat plevelné druhy rostlin, které v první polovině roku budou na ploše růst. Jsou jejich obavy oprávněné? Sami se přesvědčte v následující fotodokumentaci.

Koroptev polní, čejka chocholatá, skřivan polní a chřástal polní – právě na tyto druhy se snaží ornitologové upozornit sérií nových samolepek. Dříve běžní zástupci naší přírody v posledních desetiletích čelí poklesu početnosti nebo dokonce z naší krajiny už prakticky vymizeli. O tom, jaká bude jejich budoucnost, rozhodne náš přístup ke krajině, zejména pak způsoby zemědělského hospodaření.

Následující ...

Copyright © Česká společnost ornitologická 2002 - 2009
Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce: ISSN 1803-6791
Technická podpora WPublisher