Zde se nacházíte: Home > Ochrana ptáků > Ptáci a zemědělství
Podkategorie:

Ptáci a zemědělství

Evropská komise zahájila konzultaci o budoucnosti Společné zemědělské politiky (SZP) Evropské unie. Do 2. května budou mít organizace i jednotlivci možnost vyjádřit svůj názor na další směřování této politiky. BirdLife International tuto příležitost vítá a doufá, že účast těch, kteří chtějí prosadit SZP šetrnější k přírodě, bude vysoká. Pomoct k tomu má nová kampaň nazvaná „Living land“, jejímž cílem je získat co nejvíce podporovatelů z řad organizací i jednotlivců. Bližší informace o kampani naleznete na webu www.living-land.org včetně návodu, jak se do kampaně zapojit.

pic Zemědělská krajina mezi Znojmem a Hrušovany nad Jevišovkou se až do poloviny devadesátých let minulého století pyšnila stálým výskytem nejtěžšího létajícího ptáka na světě, dropa velkého. V současnosti jsou sice jednotliví ptáci nebo malé skupinky téměř každoročně na jižní Moravě pozorováni, dokonce v roce 2006 byla zdokumentována samice s mládětem, ale bez změny hospodaření v krajině a naplnění dalších podmínek se nemohou trvale vrátit. Záchranný program, který se právě připravuje, se snaží všechny tyto bariéry pojmenovat a navrhnout jejich řešení.

picKromě již tradičního mapování čejčích hnízdišť, které nabývá na významu díky nově zavedenému agroenvironmentálnímu titulu pro tohoto bahňáka na orné půdě, bychom Vás rádi poprosili, abyste letos pozornost věnovali i kulíkům říčním hnízdícím v polích. Samotné hnízdní využívání polí kulíky je jev poměrně málo známý a dosud přehlížený. Minimálně v oblastech intenzivního výzkumu čejek na Českobudějovicku se ovšem s kulíky hnízdícími v polích setkáváme v posledních letech velmi často. Bylo by tedy zajímavé se na jejich hnízdění v zemědělské krajině podívat trochu blíže napříč celou Českou republikou!

picČejka chocholatá v průběhu 2. poloviny 20. století z mnoha oblastí České republiky vymizela a její celková početnost se propadla o více než 80%. Proto už od roku 2008 Česká společnost ornitologická ve spolupráci s pracovní skupinou ČSO pro výzkum a ochranu bahňáků v ČR a Fakultou životního prostředí České zemědělské univerzity organizuje mapování hnízdního výskytu čejek, jehož cílem je získat podrobné informace o stavu hnízdišť, počtu hnízdících ptáků a dalších informacích, které mohou přispět k efektivnější ochraně tohoto ptačího druhu.

Kromě toho, že máme ptáky rádi a baví nás je pozorovat, snažíme se jim také pomáhat. Během zimy se to týká zejména přikrmování, ale vedle této částečně sobecké činnosti, kdy možnost pozorovat různé druhy ptáků z tepla domova je naší okamžitou odměnou, můžeme ptáky podpořit i jinou cestou. Řeč je o ptácích zemědělské krajiny, kteří doplácejí na současné intenzivní zemědělství. Právě v zimě je ideální čas oslovit zemědělce a probrat s nimi možnosti, jak pomocí dostupných dotačních programů zlepšit podmínky nejen pro ptačí druhy.

Ve dnech 7. - 9. 10. 2015 proběhla v budově Krajského úřadu Plzeňského kraje celoevropská odborná konference o výzkumu a ochraně evropsky významného ptačího druhu chřástala polního. Konferenci s názvem International Corncrake Conference pořádal Plzeňský kraj za finanční spoluúčasti bavorské LBV (Landesbund für Vogelschutz), ANL (Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege) v Bavorsku a region Vltava – Dunaj. Organizačně konferenci podpořila Česká společnost ornitologická. Konference se zúčastnili přední odborníci v oblasti biologie a praktické ochrany chřástala polního z celé Evropské unie i z dalších zemí Evropy.

Následující ...

Copyright © Česká společnost ornitologická 2002 - 2009
Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce: ISSN 1803-6791
Technická podpora WPublisher