Zpět na článek
Počet názorů: 2 Přidat názor

Reakce čtenářů

graf (Hany Librové) 13.10.2004, 15:34

graf (Petr Voříšek) 15.10.2004, 13:03

Předmět: graf

Od: Petr Voříšek 15.10.2004, 13:03:00 Odpovědět

Graf vývoje početnosti ptáků zemědělské krajiny v Evropě začíná stavem k roku 1980 proto, že před tímto rokem bylo v Evropě relativně málo zemí, které monitorovaly početnost běžných druhů ptáků a tak přestože určité údaje jsou k dispozici, jejich výpovědní hodnota je o trochu nižší. Kromě toho v roce 1979 byla přijata tzv. Směrnice o ptácích ES, tudíž srovnání k roku 1980 má význam i pro hodnocení toho, nakolik se situace změnila od doby, kdy tato směrnice na ochranu ptáků vešla v platnost. Nicméně je pravda, že alespoň podle dostupných údajů byl pokles početnosti některých druhů ptáků drastičtější v 70. letech minulého století. Zájemce si může určitý obrázek udělat z hodnot trendů početnosti jednotlivých druhů, které jsou k dispozici na stránkách projektu Pan-European Common Bird Monitoring (anglická verze stránek ČSO, sekce Euromonitoring), k těmto údajům se lze též dostat přes stránky European Bird Census Council (www.ebcc.info), sekce Pan-European Common Bird Monitoring. Zde jsou údaje k jednotlivým druhům, kromě grafů od roku 1980 také právě hodnoty trendů za období 1966-2002, které udávají průměrnou změnu početnosti v procentech za rok - pokud je tato hodnota rovna jedné, početnost se nemění, pokud je větší než jedna, početnost roste, pokud je menší než jedna, klesá. Např. hodnota trendu 1,01 znamená nárůst početnosti o 1 % za rok, hodnota 0,98 pokles početnosti o 2 % za rok. Petr Voříšek    © Česká společnost ornitologická 2002-2017
    Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791