Zpět na článek
Počet názorů: 7 Přidat názor

Reakce čtenářů

špaček a orebice (Josef Hána) 05.10.2011, 23:45

vrány?? (J. Višinský) 21.03.2006, 16:55

A co vrány? (V. Pergl) 21.03.2006, 13:58

ochrana strak (Jana Heffernanová) 09.12.2005, 19:28

Ubývá nám ptáků, pojďme zabít straku! (Zdeněk Vermouzek) 11.12.2005, 21:16

straky a sojky (jiří Zika) 24.08.2010, 13:48

Předmět: straky a sojky

Od: jiří Zika 24.08.2010, 13:48:59 Odpovědět

Vážené přítelé, k té troše pokory patří také dívat se do odkazu předků a jejich vztahu k ochraně přírody před érou současné nekontrolovatelné expanze civilizačních zásahů do všech míst krajiny. Jak se můžete dočíst v ochranářské bibli vydané r. 1966 (od vzácného člověka, který zasvětil život ochraně ptactva, dr.Otto Henzeho) Opeření přítelé, celá staletí byla sojka, straka a vrány myslivci regulovány, aby jejich stavy nedecimovaly drobné ptactvo. Člověk vyhubením přirozených nepřátel těchto krkavcovitých ptáků způsobil jejich přemnožení. Není-li jestřábů a sokolů, nemají tito táci žádné přirozené predátory což spolu s jejich inteligencí a přizůsobení se blizkosti člověka vyvolalo jejich naprostou explozi, zejména v blízkosti větších lidských sídlišť. S tím ubylo i zcela běžých druhů. Během 25 let jsem na své zahradě mohl pozorovat genocidu zcela běžných druhů, pěnav, zvonohlíků apod., všechna hnízda vyloupena buď vejce nebo mladí. Když doslova na každé zahradě hnízdí pár sojek nebo strak, což bylo nevídané ještě před 10-15 lety, nemají jiní než doupní ptáci šanci. A V PRAZE JEŠTĚ K TOMU NĚKOLIK DESÍTEK HNÍZDÍCÍCH PÁRŮ KRAHUJCŮ, KTEŘÍ LOVÍ DOSPLĚÉ PTÁKY CELÝ ROK. JE TO NEROVNOVÁHA ČOVĚKEM VYTVOŘENÁ, TAK BY SE ALESPOŇ TROCHU MĚL POKUSIT JI NAPRAVIT.

????? (jura) 22.02.2005, 16:19    © Česká společnost ornitologická 2002-2017
    Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791