Zde se nacházíte: Home > Věda a výzkum > Pracovní skupiny
Podkategorie:

Článek: Pracovní skupiny ČSO

V roce 2007 proběhla revize pracovních skupin ČSO. Řada z nich totiž existovala jen formálně, na druhé straně vznikly některé skupiny nové.

Výbor ČSO si proto vyžádal od všech vedoucích vyjádření, zda je skupina nadále aktivní, a v kladném případě i zprávu o činnosti za rok 2007. Na základě těchto vyjádření má ČSO na začátku roku 2008 celkem 9 pracovních skupin, jejichž přehled je uveden níže. V případě zájmu o práci v některé skupině kontaktujte, prosím, přímo jejího vedoucího.

Legislativní skupina

Vedoucí: Vojtěch Stejskal (stejskalprf.cuni.cz, 723 031 088)

V roce 2007 se zabývala především revizí stanov ČSO, dále se věnovala přednáškám a odborným konzultacím v rámci projektu "Nebojte se žít v ptačí oblasti", a pomáhala formulovat stížnost Evropské komisi na postup MŽP v procesu posuzování vlivů na ptačí oblast Bzenecká Doubrava-Strážnické Pomoraví.

Pracovní skupina pro Ornitologický park Josefovské louky

Vedoucí: Miloslav Hromádko (cz976159tiscali.cz, 733 521 691) a Jiří Kult

Cílem skupiny je vybudování ornitologické rezervace ČSO na dolním toku řeky Metuje u Jaroměře. Během roku uskutečnila skupina řadu jednání s vlastníky pozemků i se státní správou, podala, bohužel neúspěšně, dvě žádosti o grant, a zadala zpracování první části projektové dokumentace. Současně připravila k výkupu první pozemky, které jsou již ve vlastnictví ČSO.

Skupina pro ochranu a výzkum dravců a sov

Vedoucí: Bedřich Landsfeld (landsfeldsovds.info, 605 872 811)

Skupina nebyla v posledních letech příliš aktivní, oživení činnosti se ale plánuje. Skupina má vytvořenou vlastní webovou databázi výsledků činnosti členů. V databázi eviduje inventarizovaná hnízda, ztráty původu způsobené člověkem, vyvěšování budek a umělých hnízd, vykonané přednášky a jiné aktivity.

Skupina pro výzkum a ochranu bahňáků

Vedoucí: Vojtěch Kubelka (kubelkavgmail.com, 721 018 336)

Skupina byla obnovena v roce 2007 a navazuje na činnost Skupiny pro výzkum bahňáků v České a Slovenské republice, která fungovala 30 let (do 1998) pod vedením V. Hájka a později P. Žďárka. Členové skupiny se zaměřují především na sběr faunistických dat, na projekty pro jednotlivé druhy a praktickou ochranu druhů a jejich prostředí, přičemž nedílnou součástí je i kroužkování. Skupina vydala první číslo zpravodaje Vanellus a má své vlastní webové stránky.

Skupina pro výzkum a ochranu jeřába popelavého

Vedoucí: Petr Lumpe (lumpemuzeum-melnik.cz, 728 158 417)

Pracovní skupina je zaměřena především na sledování vývoje populace jeřába popelavého na území České republiky. V roce 2007 bylo zaznamenáno 42 hnízdních párů, z toho 21 prokazatelně hnízdících, u 7 nebylo hnízdění prokázáno, ale lze ho předpokládat, a 14 párů bylo nehnízdících nebo o nich nebyly žádné další informace. Na jaře byly brigádnickou činností vydělány peníze na zakoupení barevných kroužků, které jsou k dispozici pro potenciální kroužkovatele tohoto druhu. V roce 2007 byla okroužkována celkem 4 mláďata, a to po dvou ve Šluknovském výběžku a na Českolipsku. Odečty barevně kroužkovaných jeřábů jsou shromažďovány u L. Peškeho. Průběžně se sleduje bionomie a ekologie jeřábů, mezi intenzivně sledované lokality patří např. Břehyňský rybník, kde byla v roce 2007 neobvykle vysoká hustota párů v hnízdní době.

Skupina pro výzkum brodivých

Vedoucí: Stanislav Chvapil, 413 01 Roudnice n. L., Máchova 1309 (ciconia.roudnicecentrum.cz, mobil 732 149 330, tel. a zázn. 416 837 603)

Členové Skupiny pro výzkum brodivých ptáků (Ciconiiformes) České a Slovenské republiky provádí výzkum hnízdění a kroužkování brodivých ptáků. Od roku 1981, kdy byla Skupina založena, bylo nashromážděno velké množství fenologických dat a údajů. Hlavní činnost je zaměřena na čápy bílé a černé, realizuje se jejich monitoring a kroužkování mláďat, instalují se hnízdní podložky, opravují čapí hnízda, zachraňují handicapovaná mláďata a odečítají se údaje u kroužkovaných čápů. Nechybí ani rozsáhlá osvěta. Každoročně jsou zpracovány a vydány Zprávy Skupiny, ve kterých je kromě odborných článků vždy otištěn celkový přehled všech druhů a jedinců brodivých ptáků okroužkovaných v ČR i SR a anotace výsledků monitoringu hnízdění a kroužkování brodivých ptáků. V roce 2015 kdy měla Skupina 44 členů byly vydány Zprávy č. 34/2014.

Skupina pro výzkum chřástala polního

Vedoucí: Jiří Pykal (jiri.pykalnature.cz, 386 359 388) a Jiří Šebestian

V roce 2007 byla po několika letech útlumu znovu oživena činnost skupiny s mírně obměněným vedením i programem. Hlavní cíle skupiny leží v ochraně chřástala, monitoringu účinnosti a v kontrole dodržování podmínek agro-environmentálního programu pro tento druh. Vedoucí skupiny se účastnili 5. mezinárodního workshopu o chřástalu polním v nizozemském Nunspeetu, kde přednesli výsledky za ČR. Členové skupiny se nejvíce věnovali kroužkování a zjišťování aktuální početnosti chřástalů ve svých tradičních oblastech, okroužkováno bylo více než 400 samců. Zaznamenán byl jeden z nejdelších přeletů chřástalů v rámci hnízdí sezóny: samec kroužkovaný 8. června u Budenína na Benešovsku byl nalezen 17. července čerstvě mrtvý (posečený?) u Mohry v Durynsku (342 km ZSZ). Z hlediska hnízdění chřástala lze rok 2007 považovat za průměrný, odhad počtu hnízdících „párů“ zůstává v rozmezí 1500 – 1700.

Skupina pro výzkum kavky obecné

Vedoucí: Světlana Vránová (sve.crow.crowvolny.cz, 775 390 005)

Skupina kontrolovala 114 vyvěšených budek pro kavky a několik dalších hnízdišť. Členové se podíleli na natáčení pořadů Živé srdce Evropy – kavka obecná a havran polní. Ve Zlíně pokračoval stálý videopřenos z kavčí budky pro návštěvníky hradu Malenovice. Vlastníci domů, představitelé státní správy a stavebních firem byli informováni o problematice hnízdění kavek na budovách. Členové okroužkovali celkem 80 mladých kavek, některé i odečítacím žlutým plastovým kroužkem s černými znaky.

Skupina pro výzkum ťuhýkovitých

Vedoucí: Vladimír Holáň (holanimg.cas.cz, 604 821 965)

Cílem skupiny je sledovat hnízdní bionomii a populační trendy ťuhýků na území České republiky. Kromě toho členové skupiny sledují přílety a odlety ťuhýků, úspěšnost hnízdění v jednotlivých letech a zabývají se kroužkovací činností. V roce 2007 sledovali 386 hnízd ťuhýka obecného a okroužkovali 745 mláďat a 140 dospělých.

Zdeněk Vermouzek a Jiří Flousek podle zpráv skupin
11.04.2008
Počet názorů: 0 Přidat názor

Reakce čtenářů