Zde se nacházíte: Home > ČSO/BirdLife > Pobočky ČSO
Podkategorie:

Pobočka ČSO na Vysočině

IČ: 75107988, č.ú.: 2733156001/5500
Adresa: Úvoz 23, 586 01 Jihlava
E-mail: vysocinabirdlife.cz
Web: www.prirodavysociny.cz


Devítičlenný výbor zvolený na členské schůzi 18. února 2017 si mezi sebou zvolil předsedu a místopředsedu.

picMoták lužní (Circus pygargus) je v České republice legislativně chráněn jako silně ohrožený druh. Úspěšnost jeho hnízdění závisí na ochranářských opatřeních, neboť hnízdí nejčastěji na zemědělských pozemcích, kde mu hrozí vysečení. Ochranu hnízd je proto zapotřebí domluvit s hospodařícími zemědělci a provádí se buď pomocí oplůtků nebo ponecháním dostatečné nesečené či nesklizené plochy kolem hnízda.

V roce 2012 hnízdilo v Kraji Vysočina 87 párů čápa bílého (Ciconia ciconia). Zapojte se do mapování čapích hnízd na Vysočině i v letošním roce.

picPřed 10 lety v roce 2002 bylo na Vysočině zmapováno 88 obsazených hnízd čápa bílého (Ciconia ciconia). Jak se za tu dobu změnila jejich početnost? Ačkoliv se jedná o nápadný a všem dobře známý druh, neměli jsme z posledních let souhrnné informace o tom, kolik párů v Kraji Vysočina hnízdí. Došlo k nárůstu či úbytku? Zkuste si tipnout.

picFotografická soutěž byla vyhlášena ve třech kategoriích: A) Nejhezčí fotografie hnízda čápa bílého v Kraji Vysočina v roce 2012; B) Nejvíce fotografií různých hnízd čápa bílého v Kraji Vysočina v roce 2012; C) Nejvíce historických fotografií hnízd čápa bílého v Kraji Vysočina. Do soutěže se zapojilo 30 lidí a celkem bylo shromážděno úctyhodných 524 fotografií (včetně mimosoutěžních), z nichž většina byla následně umístěna do webové fotogalerie. Jedná se o snímky ze 127 hnízdišť na Vysočině. Děkujeme všem za zaslané fotografie.

picFotogalerie současných i historických hnízd čápa bílého (Ciconia ciconia) v Kraji Vysočina byla sestavena převážně z došlých fotografií v rámci vyhlášené soutěže Pobočkou ČSO na Vysočině v roce 2012.

Následující ...


    © Česká společnost ornitologická 2002-2017
    Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791